GGG Bieszczady
Opis działań
Bieszczadzki UL 31.05.2016r. w Młynie

Budowa trombity, nauka ikonografii i malowania na szkle, to propozycje warsztatów i spotkań Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego organizowanego przez Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady”.

 

Tradycje Uniwersytetów Ludowych w Polsce sięgają początków XX wieku, a w Bieszczadach próbują je reaktywować członkowie Stowarzyszenia Agroturystycznego Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady" w projekcie „Bieszczadzki UL”. Koordynatorem projektu jest Roman Glapiak prezes GGG „Bieszczady”, a koordynatorem merytorycznym Edyta Salnikow, która na spotkaniu inauguracyjnym 31 maja w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych przedstawiała podstawowe założenia Uniwersytetu Ludowego.
– Chcemy zarazić ludzi pomysłem realizacji warsztatów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego żeby jak najwięcej chętnych wzięło udział w naszych działaniach, które będą organizowane na terenie trzech powiatów, bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Będzie on wskazywał na tożsamość kulturową Bieszczadów, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój naszego regionu – mówiła Salnikow.

Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy prowadził będzie działania w zakresie II edycji certyfikacji Zagród Karpackich, organizował będzie spotkania promujące dziedzictwo kulturowe w tym rzemiosło, kuchnię bojkowską i budownictwo, a wszystko to zostanie ujęte w końcowej publikacji.
Ważnym elementem będzie współpraca z samorządami gminnymi i wojewódzkim w zakresie rozwoju kulturowego regionów Podkarpacia. Działania Uniwersytetu kierowane są do mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego. Pomysłodawcy do współpracy zapraszają także organizacje pozarządowe oraz kulturalne. Zakładają też możliwość rozszerzenia naboru z terenu całego Podkarpacia.

Projekt „Bieszczadzki UL” finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami projektu są: Ustrzycki Dom Kultury, Fundacja Bieszczadzka, Uniwersytet Trzeciego Wieku z Sanoka, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów z Ustrzyk Dolnych i Uniwersytet Ludowy w Woli Sękowej.

Terminy wykładów, kursów i warsztatów rzemiosła w Bieszczadzkim Uniwersytecie Ludowym:
16 czerwiec – Ludzie Bieszczadów – R. Bańkosz – spotkanie w powiecie bieszczadzkim
8 września – budownictwo regionu – H. Osadnik – spotkanie w sanockim skansenie,
23 września – historie zasłyszane – spotkanie w powiecie leskim
16 – 17 września - warsztaty wykonania trombity bojkowskiej
8 – 9 październik - kuchnia dworska i chłopska Bojków i Łemków
22 – 23 październik – malowanie na szkle i ikonografika w Woli Sękowej
Kurs „W krainie Szaptuna”
9 – 11 wrzesień – trzy kultury w Bieszczadach
14 – 16 październik – o ginących zawodach – tradycyjne rzemiosło w Bieszczadach
28 – 30 październik – Wystąpienia publiczne, szkolenie z technicznych umiejętności opowiadania
18 – 20 listopada – aktywność lokalna Szaptuna

Zakończenie projektu nastąpi 15 grudnia 2016 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów.

Szczegóły na www.bieszczady.podkarpackie.pl   Zgłoszenia uczestnictwa: Email: poczta@uflika.com.pl

Realizacja projektu „Animator w Karpatach – w Zagrodzie Karpackiej rozmawiamy o tożsamości i kulturze regionu”