GGG Bieszczady
O projekcie

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 

Projekt „ANIMATOR W KARPATACH- w zagrodzie karpackiej rozmawiamy o tożsamości i kulturze regionu to działanie partnerskie skierowane do: społeczności kawterodawców tworzących Stowarzyszenie, urzędów administracji samorządowej i instytucji kultury, mieszkańców powiatu bieszczadzkiego i leskiego. Celem projektu jest zwiększenie znaczenia zrównoważonego rozwoju Bieszczad z poszanowaniem tożsamości karpackiej w powiecie bieszczadzkim i leskim. Projekt będzie realizowany od 01 maja do 31 grudnia 2013r.

 

Forma i kształt poszczególnych działań został wypracowany w formie konsultacji i równościowego zarządzania.

 

W ramach projektu przewidziano stworzenie 16-osobowej grupy animatorów karpackich, szkolenia dla 48 kwaterodawców, certyfikację zagród karpackich- 15 obiektów, cztery wydarzenia promujące tożsamość karpacką, dwa spotkania strategiczne dla urzędów administracji publicznej i instytucji kultury, konferencję podsumowującą projekt. 

 

Efektem wspólnej pracy będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności przyszłych Animatorów Karpackich. Promocja ekoturystyki poprzez ofertę zagród karpackich. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności kwaterodawców. Podniesienie świadomości lokalnych mieszkańców. Rozwój współpracy z samorządem lokalnym i instytucjami kultury.

 

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt, gdyż:

„[...W górach jest wszystko co kocham…][…i całe moje życie w górach…] J. Harasymowicz