GGG Bieszczady
Strona główna
Działanie 8

Konferencja podsumowująca (grudzień 2013)

 

Podczas ostatniego etapu projektu zostanie przeprowadzona konferencja podsumowująca działania w projekcie. Celem konferencji będzie przekazanie przedstawicielom środowiska lokalnego informacji o celach projektu, ich realizacji i rezultatach. Podczas konferencji będzie miała miejsce debata panelowa, a także prezentacja osiągniętych celów. Wśród panelistów zasiądą realizatorzy projektu, uczestnicy, partnerzy, regionaliści, dziennikarze. Dyskusję poprowadzi przedstawiciel partnera Ustrzyckiego Domu Kultury lub dziennikarz. Prezentacji efektów projektu dokona koordynator. Podczas spotkania zostaną wręczone Certyfikaty wyróżnionym Zagrodom Karpackim, a także uczestnikom „Akademii Karpackiej”. W trakcie konferencji dla Animatorów Karpackich zostanie poprowadzony 4-godzinny Warsztat, w celu opracowania Planu strategicznego dla kontynuowania zaproponowanych w projekcie działań. Konferencja zostanie skierowana do uczestników projektu, realizatorów, samorządów, regionalistów, sympatyków zrównoważonego rozwoju. W konferencji weźmie udział maksymalnie 80 osób. Konferencja zostanie zorganizowana w siedzibie jednego z partnerów samorządowych. Informacje o konferencji zostaną nagłośnione za pośrednictwem lokalnych mediów.

wstecz