GGG Bieszczady
Strona główna
Działanie 7

Spotkania informacyjno- strategiczne w każdym z 2 powiatów na terenie których będzie realizowany projekt. (październik- listopad 2013)

 

W każdym z powiatów zostanie zrealizowane spotkanie informacyjno- strategiczne. Celem spotkania będzie przedstawienie podjętych działań w projekcie, nagłośnienie potrzeby zrównoważonego rozwoju Bieszczad. Ustalenie wspólnego stanowiska dla promocji regionu. Przedstawienie Zagrody karpackiej jako przykładu dobrej praktyki. Zaprezentowanie roli Animatora karpackiego jako aktywnego obywatela regionu. W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele 8 samorządów gminnych (5 powiat leski, 3 powiat bieszczadzki), po jednym przedstawicielu samorządów powiatowych, 8 instytucji kultury, partnerzy projektu, animatorzy, kwaterodawcy. W każdym ze spotkań będzie uczestniczyć minimum 16 osób. Spotkanie poprowadzi koordynator projektu. Za organizację będą odpowiadać lokalni partnerzy- samorządy powiatowe.

wstecz