GGG Bieszczady
Strona główna
Działanie 6

Stworzenie Bazy Zagród karpackich (maj- grudzień 2013)

 

Celem działania jest klasyfikacja miejsc pełniących zarazem funkcję edukacyjną, kulturalną i wypoczynkową. Aby cel zrealizować przez  koordynatora projektu zostanie powołana Grupa Certyfikująca. Będzie liczyć maksymalnie 5 osób- ekspertów związanych z realizacją projektu. Grupa opracuje regulamin konkursu i dokona wyboru wyróżniających się Zagród karpackich. Podstawowe kryteria konkursowe to promocja tożsamości karpackiej, edukacyjna forma miejsca, osobowość twórcy, motyw przewodni. Baza zostanie opracowana i zamieszczona w zakładce na portalu Stowarzyszenia. Dokona tego Redaktor Bazy Zagród Karpackich.  Rekrutacja do konkursu, a także jego wyniki zostaną nagłośnione za pomocą mediów: radio, prasy, portali internetowych. W ramach działania zostanie wydana publikacja- przewodnik po zagrodach karpackich. Materiały do przewodnika wstępnie opracują animatorzy. Szatę graficzną przygotuje grafik. Przewodnik zostanie wydany w ilości 1000 sztuk. Nie odpłatnie zostanie rozdystrybuowany wśród interesariuszy projektu. Będzie także do pobrania na stronie internetowej. Nad poprawną realizacją działań będzie czuwał koordynator we współpracy z Grupą certyfikującą.

wstecz