GGG Bieszczady
Strona główna
Działanie 4

3 - jednodniowe warsztaty dla kwaterodawców (czerwiec- lipiec 2013)

 

Odbiorcami warsztatów będą kwaterodawcy, członkowie Stowarzyszenia. Każdy z warsztatów będzie liczył maksymalnie 16 osób. Celem przeprowadzenia warsztatów, jest poszerzenie wiedzy gospodarzy na temat prowadzenia zagród karpackich, promocji regionu i aktywności obywatelskiej. Celem pośrednim jest zintegrowanie środowiska twórców obecnej tożsamości karpackiej.

 

Szkolenia będą dotyczyć zagadnień:

Dzień 1: Jak prowadzić zagrodę karpacką? (8h)

Dzień 2: Jak rozwijać i promować swoją działalność- współpraca z animatorami karpackimi? (8h)

Dzień 3: Jak animować środowisko lokalne na rzecz dobra wspólnego? (8h)

 

Warsztaty będą prowadzić eksperci, w tym regionaliści, przewodnicy beskidzcy, animatorzy społeczności. Osoby, posiadające min. 3- letnie doświadczenie w obszarze danego zagadnienia, a także mogące zaprezentować efekty swojej pracy.

Miejscem realizacji warsztatów będą wybrane ośrodki edukacyjne prowadzone przez kwaterodawców, członków stowarzyszenia, dzięki czemu mamy możliwość uzyskania atrakcyjnej ceny i wysokiej jakości usługi.

Za realizację działania odpowiada zespół projektu: koordynator, asystent, wolontariusze. Nad poprawnym przebiegiem warsztatów będzie czuwał opiekun merytoryczny.

wstecz