GGG Bieszczady
Strona główna
Działanie 2

Promocja projektu, rekrutacja uczestników, opracowanie założeń certyfikacji zagród karpackich (maj- czerwiec 2013)

 

W ramach działania będą miały miejsce 2 audycje radiowe (Radio Rzeszów i Radio Via) promujące projekt, a także ukarzą się 2 artykuły na temat projektu w lokalnej prasie (Gazeta Bieszczadzka, Przegląd Bieszczadzki). W artykułach zostaną zawarte informacje o projekcie , a także zawartym na jego rzecz partnerstwie. Szczególnie zostanie podkreślona informacja o rekrutacji uczestników do projektu.

 

Na tym etapie będzie prowadzona rekrutacja uczestników zarówno na Warsztaty dla Animatorów Karpackich, jak i na warsztaty dla kwaterodawców. Ponadto rozpocznie się rekrutacja do Konkursu na Zagrodę Karpacką. Rekrutacja będzie przebiegać zgodnie z założeniami opisanymi w pkt. III 3. wniosku.

 

Zostanie również powołana grupa opracowująca założenia certyfikacji zagród karpackich. Skład grupy będą stanowić trenerzy zaangażowani w projekt oraz koordynator. Liczebność grupy nie może przekroczyć 5 osób. W wyniku jej działania zostanie opracowany Regulamin Konkursu na Zagrodę Karpacką. Regulamin zostanie skonsultowany z partnerami, a także kwaterodawcami i animatorami uczestniczącymi w szkoleniach.

 

Celem działania jest nagłośnienie realizowanego projektu, rekrutacji uczestników, opracowanie certyfikacji zagród karpackich.Za realizację działania odpowiada  koordynator, wraz z opiekunem merytorycznym. Zgłoszenia rekrutacyjne będą przyjmowane drogą e-mail na adres skrzynki Stowarzyszenia, a także w siedzibie Stowarzyszenia.

wstecz