GGG Bieszczady
Strona główna
Działanie 1

Przygotowanie i inauguracja projektu (maj 2013)

 

W ramach przygotowania do projektu koordynator spotka się z każdym z lokalnych partnerów w celu ustalenie dokładnego harmonogramu i przebiegu współpracy. Ponadto zostaną omówione kwestie rekrutacji uczestników projektów, a także utworzenia zespołu certyfikującego Zagrody Karpackie i ogłoszenia konkursu wśród kwaterodawców. Każdy z partnerów zostanie zaproszony na spotkanie inaugurujące projekt. Prowadzone będzie przez Stowarzyszenie, lidera projektu. Spotkanie zostanie zorganizowane przez partnera projektu Ustrzycki Dom Kultury. W spotkaniu weźmie udział kadra projektu, wolontariusze, a także szefowie kół wiejskich Stowarzyszenia. Przewidujemy, że w spotkaniu będzie uczestniczyć 16 osób. Każdy z uczestników otrzyma od nas informacje na temat projektu.

 

Celem spotkania będzie uwspólnianie wiedzy i wizji realizatorów projektu co do :

  • dokładnego harmonogramu i przebiegu projektu,
  • procedur realizacji i rozliczania projektu,
  • zadań i zakresu odpowiedzialności poszczególnych realizatorów projektu.

 

Celem dodatkowym będzie integracja realizatorów projektu. Spotkanie przyczyni się do stworzenia dobrej atmosfery, wyjaśnienia zasad komunikacji, określenia priorytetów  działania dla poszczególnych osób.

 

Na tym etapie zostaną zakupione niezbędne sprzęty do realizacji projektu: laptop, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, kamera cyfrowa, oraz aparat lustrzanka. Sprzęty te umożliwią przeprowadzenie zaplanowanych działań, w tym szkoleń, opracowanie materiałów. Pozwolą także na prowadzenie inwentaryzacji miejsc przeznaczonych do certyfikacji. Aparat i kamera pozwolą na zarejestrowanie zrealizowanych zadań, a także ich promocję na portalu internetowym Stowarzyszenia.

 

W tym czasie zostanie założona zakładka na stronie Stowarzyszenia, celem promocji i dostarczenia bieżących informacji o projekcie. Zostanie zaprojektowany i wydrukowany baner promujący projekt, a także logo i szata graficzna certyfikatów. Zespół projektu będą stanowić: koordynator, opiekun merytoryczny, partnerzy oraz wolontariusze.

wstecz